// Blockchain

Інтеграція Блокчейну в Управління Перевезеннями та Поставками

Зміст

#1. Що таке SCM. Цілі та охоплення
#2. Переваги блокчейну в SCM
#3. Приклади використання блокчейна в SCM
#4. # 1. TradeLens: судноплавні вантажоперевезення
#5. # 2. Food Trust IBM: продукти харчування
#6. # 3. Lockheed Martin: запчастини та обладнання
#7. # 4. MediLedger: охорона здоров'я
#8. # 5. Covantis: сільське господарство
#9. # 6. FedEx: сільське господарство
#10. # 7. DeBeers: алмази
#11. Заключні слова

Згідно з результатами дослідження, представленим у "Singapore Blockchain Ecosystem Report", підготовленому PwC у співпраці з OpenNodes, IBM, Ernst & Young та іншими, системи управління ланцюгами поставок (SCM) є самим перспективним і багатообіцяючим варіантом використання технолгій блокчейна. За оцінками іншого дослідження, проведеного командою Cointelegraph Consulting і компанією Insolar, тільки в ЄС блокчейн може скоротити підприємствам витрати, пов'язані з ланцюгами поставок, на 0,4-0,8%, що становитиме 450 млрд доларів.

"94% компаній-лідерів у сфері логістики вважають, що цифрова трансформація істотно змінить управління ланцюгами поставок. Уже до 2035 року при впровадженні новітніх технологій промислові компанії можуть очікувати збільшення валового прибутку на 25%", - повідомляється у звіті Singapore Blockchain Ecosystem.

У цій статті ми окреслимо, як саме технологія блокчейну може поліпшити управління ланцюгами поставок, а також наведемо приклади подібних кейсів.

Що таке SCM. Цілі та охоплення

Під управлінням ланцюгами постачань мають на увазі налагодження потоків товарів і управління ними, а також управління даними та фінансами, пов'язаними з рухом продуктів від сировини та виробника до магазину та покупця. Це передбачає охоплення таких аспектів, як закупівля, управління життєвим циклом продукту/послуги, планування ланцюга постачань (планування запасів і обслуговування активів і виробничих ліній підприємства), логістика (транспортування та управління автопарком) і управління замовленнями. Також SCM поширюється на процеси, пов'язані з міжнародною торгівлею, такі як управління глобальними постачальниками, кросдержавні виробничі процеси та транскордонні фінансові розрахунки.

Мета SCM - контролювати процес відвантаження, доставки та розподілу товарів і послуг, скорочуючи витрати й оптимізуючи управління часом. Для досягнення цих цілей SCM повинні включати в себе спільну роботу всіх учасників ланцюжків поставок для забезпечення безперервного потоку інформації про рух товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача. Що неможливо без упровадження процесного підходу, який також має включати управління виконанням замовлень, взаємовідносинами з клієнтами; взаємовідносинами з постачальниками, розробкою та комерціалізацією продукту; виробничими потоками, попитом і поверненнями.

Охоплення такого широкого спектру аспектів робить наявні SCM-системи надмірно громіздкими, непрозорими та фрагментованими. При цьому чим довший ланцюг поставок, тим менш ефективні та прозорі його процеси, що дуже погано позначається на управлінні ланцюгами поставок. Проблема настільки велика, що 69% компаній заявили, що не мають достатнього контролю над своїми ланцюгами поставок, через що вони зазнають величезних збитків, які за за оцінками Data Warehousing Institute, становлять більш ніж 600 млрд доларів.

Вирішити цю проблему бізнес передбачає за допомогою блокчейну.

Переваги блокчейну в SCM

Блокчейн - це різновид децентралізованих розподілених реєстрів, де кожна взаємодія, кожна транзакція прописується в базі даних реєстру та дзеркально копіюється на пристроях усіх учасників мережі блокчейну без можливості їхньої зміни або видалення. Інтеграція цієї технології в управління ланцюгами поставок дозволить звести всі дані про рух товарів в одному місці. При цьому кожна зацікавлена сторона зможе звертатися до цих даних за потребою, будучи впевненою в їх точності та достовірності.

Blockchain integration scheme for supply chain management

Схема інтеграції блокчейну в управління ланцюгами поставок. Джерело

Завдяки цьому SCM-системи отримають такі переваги.

Безпека даних. Кожен блокчейн створює незмінну історію транзакцій, яка спільно використовується різними вузлами. Якщо хтось захоче додати нові дані в мережу, всі учасники мережі побачать ці зміни і зможуть перевірити, який учасник їх додав і коли це сталося. Ця властивість робить блокчейн ідеальним інструментом для збору та зберігання таких даних, як фінансові транзакції, операції з власністю, медичні дані, а також відомості про рух товарів і послуг ланцюжками поставок, починаючи з того, з якої сировини товар було вироблено, і закінчуючи тим, хто, коли і за якою ціною його купив.

При цьому інформація, записана в блокчейні, буде максимально точною і захищеною від хакерських атак і несанкціонованого доступу, оскільки, щоб зламати мережу блокчейна і змінити в ній дані, потрібно взяти під контроль 51% усіх вузлів мережі (наприклад, у Bitcoin таких вузлів 14317, Ethereum - 8022). Також блокчейн дасть змогу сегрегувати дані залежно від ролі користувача в ланцюжку поставок, наприклад покупець матиме доступ до одного набору даних, дистриб'ютор/продавець - до іншого, а виробник - до третього.

Крім того, блокчейн також дасть змогу поліпшити надійність аутентифікації особистості. Системи автентифікації на основі блокчейну використовують цифрові підписи на основі криптографії та інші інструменти (біометрія, мультипідписи, двофакторна ідентифікація, апаратний ключ доступу тощо) для безпечної автентифікації особи без розкриття її конфіденційних даних.

A comparison of the security level between traditional approaches (top) and blockchain (bottom)

Порівняння рівня безпеки традиційних підходів ( вгорі) та блокчейну (внизу). Джерело

Простий та швидкий аудит. Ще одна суттєва перевага інтеграції блокчейну в управлінні ланцюгами постачань - це можливість простої та швидкої перевірки даних про товари: складові, виробник, час виготовлення, шлях доставки (за даними GPS), постачальник транспортних послуг, умови зберігання і транспортування (температура, вологість, тряска, тиск та інше).

Уся ця інформація записується в блокчейн і може бути доступною за першою вимогою, завдяки чому будь-який учасник ланцюжка (наприклад, ритейлер або покупець) постачань може відстежити походження товару, термін придатності, умови зберігання та інше. Причому блокчейн дозволяє це зробити за декілька секунд, тоді як за традиційного підходу це може зайняти дні і навіть тижні.

Information distribution scheme in SCM systems based on blockchain

Схема розподілу інформації в SCM-системах на базі блокчейна. Джерело

Оптимізація бізнес-процесів. Після того як блокчейн буде інтегровано в систему SCM організації, він дасть змогу оптимізувати її операції, внутрішній контроль даних і бізнес-процеси. Наприклад, смарт-контракти можуть допомогти автоматично перевіряти транзакції між компаніями, заповнювати типові документи (рахунки, договори, накладні, консументи та інше), проводити перевірки даних і розрахунків.

Смарт-контракти - це програмні алгоритми, які автоматично виконуються при дотриманні заздалегідь прописаних умов. Їхня ключова особливість - відсутність необхідності залучення третьої сторони для гарантій безпеки і точності угоди. Крім того, смарт-контракт працює за заздалегідь заданими алгоритмами і специфіками, які можна легко перевірити, оскільки це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

How smart contracts work in the blockchain world

Як працюють смарт-контракти у світі блокчейну. Джерело

Дотримання KYC, AIM, GDPR. Відповідно до опитування RickScreen, 8 з 10 співробітників фінансових компаній, як і раніше, витрачають багато часу на ручні процеси під час складання "чорних" списків компаній, з якими заборонені будь-які контакти через санкції, фінансування тероризму та / або відмивання грошей. Технології блокчейну можуть прискорити та спростити ці процеси шляхом їх стандартизації та автоматизації. Крім цього, блокчейн також буде корисним для забезпечення дотримання стандартів і правил GDPR та інших подібних законів.

A blockchain model for managing consent to use personal data

Блокчейн-модель управління згодою на використання особистих даних. Джерело

Велика економія. Автоматизація процесів, усунення посередників і підвищення ефективності фінансових операцій здатне істотно скоротити витрати компаній на управління ланцюжками поставок. Цьому також посприяє скорочення витрат на паперовий документообіг і різні витрати, пов'язані з виправленням помилок та невідповідностей в даних.

Приклади використання блокчейна в SCM

# 1. TradeLens: судноплавні вантажоперевезення

Мабуть, найяскравіший приклад інтеграції блокчейна в системи управління ланцюгами поставок - це платформа TradeLens, яку запустила 2018 року Maersk у співпраці з IBM. Maersk - це данський транснаціональний бізнес-конгломерат, що спеціалізується на морських перевезеннях і обслуговуванні портових терміналів. Під управлінням Maersk сьогодні перебуває понад 600 суден, валова місткість яких склала понад 3,8 млн реєстрових тонн, що дає змогу компанії займати понад 16,5% світового лінійного флоту.

У 2017 році Maersk разом з IBM почали тестувати рішення на базі корпоративного блокчейна Hyperledger Fabric, розробленого Linux Foundation, що покликане замінити застарілі паперові та цифрові процеси у сфері управління судноплавними вантажоперевезеннями та відстеження суден, контейнерів і вантажів. Результатом цієї співпраці стала відкрита нейтральна платформа TradeLens, яка збирає і об'єднує дані про вантажоперевезення в єдину нейтральну блокчейн-мережу і забезпечує безпечний доступ до цих даних для всіх зацікавлених сторін (вантажовласники, експедитори, термінали і порти, морські та внутрішні вантажоперевезення, митні та інші держоргани).

Крім того, TradeLens дає змогу автоматизувати практично весь документообіг і типові бізнес-процеси, зокрема такі операції, як фінансові транзакції, отримання коносамента, митні збори та передача прав власності/відповідальності на вантажі (контейнери).

The scheme of the goods' path in the TradeLens blockchain platform. Every step, every transaction, every transaction is tracked and recorded on the blockchain

Схема шляху товару в блокчейн-платформі TradeLens. Кожен етап, кожна операція, кожна транзакція відстежується і прописується в блокчейні. Джерело

# 2. Food Trust IBM: продукти харчування

Ще одним яскравим прикладом інтеграції блокчейна в SCM-систему є блокчейн-платформа Food Trust IBM. Це рішення орієнтоване на ланцюжки поставок харчових продуктів. Платформа збирає і відстежує дані про виробництво, транспортування і зберігання продуктів харчування по всьому світу, створюючи таким чином наскрізну "історію" кожного продукту. Крім цього, платформа також спрямована на автоматизацію бізнес-процесів.

Зараз Food Trust IBM використовують такі великі гравці, як Walmart, Nestlé, Unilever, Tyson Foods і багато інших виробників, дистриб'юторів і ритейлерів харчової промисловості по всьому світу. Nestlé, наприклад, використовує мережу для відстеження свого кавового бренду Zoégas від ферми до чашки, що дає змогу споживачам простежити окремі сорти кави від місць їхнього походження в Бразилії, Руанді та Колумбії до торгових полиць у США, ЄС та інших країнах.

Крім того, споживачі зможуть отримати доступ до деякої інформації про каву, включаючи час та місце збору врожаю, період обсмажування, сертифікат транзакції для конкретних поставок, а також про фермерів шляхом сканування QR-коду на упаковці.

To get information about the goods at the Food Trust IBM it is enough for the buyer to download the corresponding application and scan the QR-code on the package

Для отримання інформації про товар у Food Trust IBM покупцеві достатньо завантажити відповідний додаток і просканувати QR-код на упаковці. Джерело

# 3. Lockheed Martin: запчастини та обладнання

2021 року найбільший підрядник американської аерокосмічної та оборонної промисловості Lockheed Martin підписав угоду з SyncFab, розподіленою виробничою платформою Кремнієвої долини, для оптимізації можливостей постачальників по всій Швейцарії. Відповідно до договору SyncFab надасть Lockheed Martin прямий доступ до своєї платформи управління поставками.

Платформа SyncFab працює як посередник між OEM-виробниками і малими та середніми підприємствами, даючи змогу малим і середнім підприємствам конкурувати за довгострокові контракти з великими компаніями. В основі SCM-системи SyncFab корпоративний блокчейн Hyperledger Fabric, який відстежує ланцюжки постачань запчастин і обладнання, а також супроводжує їхню доставку від виробника до кінцевого покупця. У випадку з Lockheed Martin це доставка обладнання для аерокосмічної та оборонної галузі США.

What makes SyncFab special is that the platform is able to aggregate supply chain data from different blockchains and output it in a user-friendly format

Особливість SyncFab у тому, що ця платформа здатна агрегувати дані про ланцюжки поставок із різних блокчейнів і виводити їх у зручному для користувача форматі. Джерело

# 4. MediLedger: охорона здоров'я

У 2019 році Chronicled у партнерстві з провідними компаніями в галузі наук про життя та охорони здоров'я запустила платформу MediLedger. Це SCM-система на базі технології блокчейна, яка орієнтована на забезпечення прозорості, безпеки, конфіденційності та автоматизації ланцюгів поставок медичних товарів відповідно до DSCSA та інших галузевих стандартів.

MediLedger використовують фармацевтичний гігант Pfizer, виробники ліків Gilead Sciences (дохід - 20 млрд дол.) і Genentech (40 років на ринку, дохід - 17 млрд дол.), медичні дистриб'ютори McKesson (обслуговує більше ніж 50% лікарень США і 20% лікарів) і AmerisourceBergen (дохід - 150 млрд дол.).

Як і інші подібні проєкти, MediLedger агрегує дані про рух обладнання та препаратів від виробників до споживача, дає змогу лікарям, аптекам, страховим компаніям та іншим учасникам ринку перевіряти автентичність походження товарів, дату виробництва, термін придатності та іншу інформацію. Особливість MediLedger у тому, що ця мережа, серед іншого, збирає дані про умови зберігання і транспортування фармацевтичних препаратів, щоб зацікавлені сторони могли переконатися в їхній якості.

Крім цього, в MediLedger також вбудовані інструменти для боротьби з шахрайством і контрафактом. Платформа автоматично зіставляє різні дані, щоб виявити невідповідності, які можуть вказувати на порушення закону, і надсилає ці відомості в правоохоронні органи.

The high-level blockchain architecture of the pharmaceutical supply chain management system underlying MediLedger

Високорівнева блокчейн-архітектура системи управління ланцюгами поставок фармацевтичної продукції, що лежить в основі MediLedger. Джерело

# 5. Covantis: сільське господарство

У 2021 році дві найбільші світові зернові та олійні компанії, американські гіганти Bunge та Cargill, запустили блокчейн-платформу Covantis, що покликана оптимізувати ланцюжки постачань спершу в Бразилії, а згодом і в усьому світі. Проєкт передбачає обмін інформацією про рух с.-г. товарів від фермера до покупця для досягнення таких бізнес-цілей:
  • Скорочення паперових процесів між учасниками ланцюгів поставок.
  • Надання надійного єдиного джерела інформації для безпечного обміну документами та координації логістики сільськогосподарських товарів.
  • Надання кільком сторонам можливості обмінюватися даними про транзакції в реальному часі, безпечно та без зайвих посередників.
  • Підвищення безпеки та надійності документів і даних.
  • Оптимізація та здешевлення ланцюгів поставок.
За оцінками Covantis, їхня SCM-система вже зараз здатна автоматизувати до 60% бізнес-процесів і завдань; збільшити швидкість транзакцій на 70%; зменшити кількість помилок і невідповідностей на 80%. У майбутньому компанія обіцяє ще більше збільшення ефективності ланцюгів поставок і логістики.

Six international trade processes that Covantis focuses on

Шість процесів міжнародної торгівлі, на яких зосереджена Covantis. Джерело

# 6. FedEx: сільське господарство

FedEx інтегрувала блокчейн у свою систему управління ланцюгами поставок, щоб поліпшити відстежуваність та забезпечити достовірний запис, допомагаючи вирішувати суперечки з клієнтами. Компанія також приєдналася до BITA Standards Council (BSC) і активно виступає за прийняття галузевого стандарту на основі блокчейна. Крім цього, FedEx також планує використовувати технологію блокчейна, смарт-контракти і невзаємозамінні токени для відстеження і зберігання записів для стратегічного планування та аналізу.

"У нашій системі щодня зберігаються мільйони записів, і ми думаємо про блокчейн як про надійний ланцюжок поставок, який може перетворити галузь логістики. Ми вважаємо, що це багатообіцяюче в цій галузі та спростить увесь цей обмін даними у дуже безпечний спосіб", - каже Дейл Крісті, віце-президент FedEx зі стратегічного аналізу.

# 7. DeBeers: алмази

Найбільша у світі алмазодобувна компанія DeBeers використовує блокчейн-платформу Tracr для відстеження джерела і стану кожного природного алмазу, який вони видобувають. Крім підвищення ефективності та управління запасами, Tracr також допоможе компанії вирішити проблеми щодо етичного вибору джерел дорогоцінних каменів.

Заключні слова

Для бізнесу, який готовий зробити редизайн своїх ланцюгів поставок, блокчейн є ключем до зниження витрат, підвищення ефективності та зміцнення позицій на переповненому й конкурентному ринку. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як блокчейн може бути корисний у постачальних ланцюгах, зв'яжіться з нами за телефоном +1-206-785-16-88 або за допомогою імейла sales@merehead.com. Наші консультанти дадуть відповідь на всі ваші запитання і підкажуть, як найкраще можна інтегрувати блокчейн у ваш бізнес.

Відгуки наших клієнтів

Розробка гнучної екосистеми на основі технології блокчейн

Запитання консультанту

Ім'я *
Email *
Телефон
Повідомлення
 

Виникли питання?

Telegram

З 2015 року ми допомагаємо втілити ідеї клієнтів в якісний продукт.